Koronawirus a Zasady sporządzania planów

Koronawirus a Zasady sporządzania planów

Koronawirus a Zasady sporządzania planów urlopów i czas pracy to wyjątkowo dokonywanie optymalnych wyborów. Odpowiedziana zrzeszenie przygotowująca się do planowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy powinna dopełniać wyborów mając na uwadze charakter zwłaszcza natura wykonywanej rzez pracownika pracy. W czasie webinarium słuchacze poznają cała kafeterię możliwości przewidzianych Kodeksie pracy co ułatwi podejmowanie niejednokrotnie trudnych decyzji i dokonywanie właściwych wyborów. Szczególnie uwzględnione zostaną rozwiązania ustawowe Urlop na żądanie umożliwiające organizację czasu pracy w dobie zagrożenia zakażeniem COVID 19. Wybór optymalnego systemu czasu pracy: podstawowy, zadaniowy to znaczy równoważny. Wybór długości okresów rozliczeniowych czasu pracy. Wybór wielkości etatu. Wybór miejsca wykonywanej pracy i związanego z zanim systemu czasu pracy. Wybór zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej: papierowa czy elektroniczna, w jednym to znaczy w wielu dokumentach? Wybór optymalnego sposobu rekompensowania nadgodzin oraz pracy w niedziel i świętą. Podstawowym celem artykułu blogowego jest zapoznanie Państwa z praktycznymi metodami stosowania przepisów o czasie pracy i urlopach wypoczynkowych. Szkolenie prowadzone jest w chronologicznym porządku czynności powiązanych z zarządzaniem czasem pracy i udzielaniem urlopu wypoczynkowego. Wspólnie z wykładowcą będą Państwo w pierwszej części poznawać normy projektowania czasu pracy (harmonogramy, grafiki, zapisy regulaminowe), a następnie w drugiej - dokonane zostaną rozliczenia przepracowanego czasu pracy na podstawie prawidłowo sporządzonej ewidencji czasu pracy. W czasie artykułu blogowego omówione tak jak zostaną metody kontrolowania czasu pracy poprzez inspektorów pracy w celu zapoznania słuchaczy z możliwościami ustalania poprzez inspektora nieprawidłowości w obszarze gospodarowania czasem pracy. Poznają Państwo tak jak zasady ustalania prawa do urlopu wypoczynkowego, reguły udzielania, przerywania i odwoływania pracownika z urlopu wypoczynkowego, W czasie artykułu blogowego praktycznej analizie poddane zostaną liczne przykłady wspólnie omawiane ze słuchaczami, udzielone odpowiedzi na zadawane przez nich pytania w oparciu o specyfikę uwarunkowań Państwa organizacji.

Komentarze: 1


noavatar.png
Anna Kienzler szkolenia w angielsko-polskim 2020-06-06

Chciałbym podziękować za wysiłki, które wpisałeś na tę stronę. Mam nadzieję, że ten sam wysokiej jakości post w witrynie będzie również dostępny w najbliższym czasie. W rzeczywistości twoje umiejętności twórcze zachęcały mnie do uzyskania własnego bloga. Właściwie blogowanie rozprzestrzenia się szybko. Pisanie jest świetnym przykładem tego.

Top