Kategorie: 229

 • Istota i potrzeba coachingowego
  Istota i potrzeba coachingowego
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Coaching | Komentarze: 0

  Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice względem profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – budowanie kultury dialogu i otwartości,.


 • Upadłość i kiedy nowe prawo upadłościowe umożliwi zrozumienie
  Upadłość i kiedy nowe prawo upadłościowe umożliwi zrozumienie
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Upadłość i kiedy nowe prawo upadłościowe umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w nim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakże wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. oraz nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia.


 • Umowa co obejmuje umowa deweloperska do
  Umowa co obejmuje umowa deweloperska do
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Umowa - co obejmuje umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, jednak też do inwestorów, dla których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy pragneliby pogłębić swoją wiedzę odnośnie do kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych,.


 • Nowe prawo czy i kiedy pozwany będzie mógł docierać
  Nowe prawo czy i kiedy pozwany będzie mógł docierać
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Nowe prawo czy i kiedy pozwany będzie mógł docierać odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej udzieleniem w/w informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to jest prawo własności intelektualnej również niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w zakresie prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej.


 • Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki sposób ustrzec
  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki sposób ustrzec
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki sposób ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie ustawowe w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło innymi słowy usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura organizacyjna.


 • Nowe prawo budowlane Najważniejsze zmiany z Ustawie o planowaniu
  Nowe prawo budowlane Najważniejsze zmiany z Ustawie o planowaniu
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowe prawo budowlane - Najważniejsze zmiany z Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedmiotowe wyrażenie omowne tematu w sposób klarowny i dokumentny wyjaśni podstawy także cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne dodatkowo ich oddziaływanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy po największej.


 • Na jakich zasadach następuje potwierdzenie sytuacji socjalnej
  Na jakich zasadach następuje potwierdzenie sytuacji socjalnej
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Na jakich zasadach następuje potwierdzenie sytuacji socjalnej osoby uprawnionej do korzystania ze świadczeń z zfśs? jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień zgrupowanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa.


 • Omówienie możliwości wcześniejszego wypowiedzenia zawartej
  Omówienie możliwości wcześniejszego wypowiedzenia zawartej
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Omówienie możliwości wcześniejszego wypowiedzenia zawartej umowy najmu na gruncie prawa cywilnego dodatkowo zapisów umownych skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem dodatkowo wszystkich,.


 • Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych
  Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych art 240 ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieistnienie wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a podobnie za nieobecność prowadzenia rejestru akcjonariuszy lub nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają podobnie.


 • Prawo restrukturyzacyjne obowiązek złożenia wadium;
  Prawo restrukturyzacyjne obowiązek złożenia wadium;
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Prawo restrukturyzacyjne - obowiązek złożenia wadium; sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne stosunki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym dodatkowo stosunki wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019r., poz. 1802), która istotnie zmienia regulacje Prawa upadłościowego.


Top