rejestracja spółki jawnej

img

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową Działalność gospodarczą można prowadzić w rozlicznych formach prawnych. Znaczna część polskich przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Często jednakże różnego rodzaju okoliczności uzasadniają potrzebę zmiany tej formy prowadzenia aktywności na spółkę kapitałową. Następuje wówczas proces przekształcenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę z o.o. oznacza to też spółkę akcyjną. Podstawy i normy tego przekształcenia reguluje Kodeks spółek handlowych. Czy każdy przedsiębiorca może podlegać przekształceniu? Jaka jest procedura przekształcenia?

Jakie są korzyści takiego przekształcenia? Czy spółka przekształcona staje się podmiotem wszystkich praw i obowiązków przedsiębiorcy przekształcanego? Jakie są podatkowe skutki przekształcenia? Autorki odpowiadają na te i inne pytania złączone z przekształceniem, opisują jego poszczególne etapy, których prawidłowe przejście skutkuje zatwierdzeniem przekształcenia i rejestracją spółki przez sąd. W artykule omówione zostało zarówno alternatywne rozwiązanie – wniesienie (aport) przedsiębiorstwa osoby fizycznej (przedsiębiorcy jednoosobowego) jako wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej wraz ze wskazaniem procedury wniesienia, skutków prawnych i podatkowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tom 1 Komentarz do art. 151–226 KSH Obszerny i rzeczowy komentarz do art. 151–226 ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.).

  • spółka komandytowa wikipedia Spółka celowa a konsorcjum spółka komandytowa wikipedia Spółka celowa a konsorcjum
  • nadzór właścicielski kprm przedsiębiorstwo nadzór właścicielski kprm przedsiębiorstwo
  • Co to czy inwentaryzacja musi być na Co to czy inwentaryzacja musi być na
  • Upadłość i kiedy nowe prawo upadłościowe umożliwi zrozumienie Upadłość i kiedy nowe prawo upadłościowe umożliwi zrozumienie
  • Likwidacja rachunku dochodów własnych Artykuł niezbędny Likwidacja rachunku dochodów własnych Artykuł niezbędny
Top