Prowadzenie ewidencji środków trwałych także wartości niematerialnych

Prowadzenie ewidencji środków trwałych także wartości niematerialnych

Prowadzenie ewidencji środków trwałych także wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne również zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a również pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji dodatkowo kwota rat do spłaty. Poznaj wszystkie możliwości środków trwałych: 1. Środki Trwałe: nieograniczona wielkość środków trwałych, mieści własność trwały także wartości niematerialne i prawne, obsługa metod: liniowej, jednorazowej i degresywnej także bez amortyzacji, typy amortyzacji: miesięczna, kwartalna lub roczna, automatyczne księgowanie do Księgi Przychodów, obsługa ulepszeń, zmniejszeń i przerw w wyliczeniach; unowocześnienie umorzeń, opcja likwidacji wprowadzonego środka trwałego, możliwość edycji wprowadzonych środków trwałych, a zarówno w razie potrzeby ich usunięcia, wydruk dokumentów: OT, LT, dodatkowo korekty roczne, limity 150 tyś. PLN wartości samochodu osobowego, 2. Wyposażenie: możliwość wprowadzania wyposażenia, wydanie wybranych elementów wyposażenia, a podobnie opcja ich usunięcia, wydruk ewidencji wyposażenia i opcja jej zapisu do pliku PDF, wyszukiwarka elementów wyposażenia znajdujących się na liście, rozbudowane opcje widoku listy wyposażenia – filtry, grupowanie, sortowanie, opcja likwidacji wprowadzonego wyposażenia 3. Odpisy amortyzacyjne, plany, prognozy: pozwala na ujęcie amortyzacji w aspekcie podatkowym, dokonywanie korekt podatku VAT na rzecz środków trwałych w zależności od metody amortyzacji, prognozuje termin zakończenia od jakiej kwoty środki trwałe amortyzacji, pozostałą kwotę dodatkowo wielkość rat, obsługa współczynników amortyzacji, wydruk planu amortyzacyjnego, opcje widoku umożliwiające wyświetlenie planu amortyzacyjnego w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym 4. Definiowanie własnych parametrów majątku trwałego: opcje filtrowania i grupowania środków trwałych, wybór grupy do której przynależeć będzie wprowadzany środek trwały.

Komentarze: 1


noavatar.png
Bogumił Brzeziński Redaktor naczelny „Kwartalnika Prawa Podatkowego” 2020-06-06

Chciałbym okazać Ci moje uznanie dla ratowania mnie przed tym wydarzeniem. Zaraz po sprawdzeniu w internecie i uzyskaniu porady, która nie była miła, pomyślałem, że moje życie zniknęło. Istniejące bez podejścia do problemów, które zostały naprawione w wyniku niniejszych wytycznych, są poważnym przypadkiem, a te, które mogły źle wpłynąć na całą moją karierę, jeśli nie zauważyłem Twojego bloga. Ta wiedza i uprzejmość w dotykaniu całej rzeczy była bezcenna. Nie wiem, co zrobiłbym, gdybym nie napotkał takiego problemu. Teraz można rozkoszować się moją przyszłością. Dziękuję bardzo dużo za profesjonalny i rozsądny przewodnik. Nie będę myśleć dwa razy, aby polecić Twoją stronę każdemu, kto chce poradę na ten temat.

Top