zabezpieczenie środka dowodowego

  • Nowe prawo czy i kiedy pozwany będzie mógł docierać
    Nowe prawo czy i kiedy pozwany będzie mógł docierać
    Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

    Nowe prawo czy i kiedy pozwany będzie mógł docierać odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej udzieleniem w/w informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to jest prawo własności intelektualnej również niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w zakresie prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej.


Top