zamknięcie spółki cywilnej

img

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z oo Opracowanie zawiera kompleksową analizę problematyki odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Skrybowie skupiaja się na odpowiedzialności za należyte wykonanie obowiązków obciążających członków zarządu spółki z o.o. w następujących obszarach prawa tj.: prawie handlowym, prawie podatkowym i określonych w poprzednio zasadach mających zastosowanie do innych dziedzin prawa publicznego, rachunkowości, prawie karnym i prawie pracy. W artykule o spółkach przedstawione zostały także ogólne informacje dotyczące zasad odpowiedzialności prawnej również omówiono natura prawny spółki z o.o. i jego wpływ na zasady odpowiedzialności samej spółki i osób trzecich za jej zobowiązaniami, którymi są (głównie) tytułowi członkowie zarządu spółki. Księga udziałów przyklady wpisów do księgi udziałów spółki z oo Niniejsze opracowanie jest skierowane zwłaszcza do członków zarządów spółek z o.o., ponieważ to oni ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie księgi udziałów. Artykuł internetowy bowiem wskazuje, jak robić to prawidłowo i ustrzec się 20-tysięcznej grzywny, owszem kilkusettysięcznych odszkodowań. Ponadto znajomość w niej zawarta jest wartościowa również każdej osobie mającej do czynienia ze spółką z o.o. Warto pamiętać, że nieprowadzenie księgi udziałów albo jej niewłaściwe prowadzenie naraża w dobrym stanie zarząd na odpowiedzialność cywilną i karną z tego tytułu. Pozycja bibliograficzna pozwala zarządowi na uzyskanie znajomości w zakresie: - zasad prowadzenia księgi udziałów; - dokonywania w niej wpisów; - okoliczności powodujących mus dokonywania wpisów; - rozwiązywania zaistniałych problemów; - zasad ustalania składu osobowego spółki. Publikacja ta zawiera z drugiej strony wzory szeregu dokumentów związanych z prowadzeniem księgi udziałów, przykłady wpisów do księgi udziałów w sytuacjach, z jakimi spotykamy się na co dzień, oraz przystępne wyjaśnienia w tym zakresie.

  • Umowa zlecenia w pandemii nietypowe zbiegi tytułów Umowa zlecenia w pandemii nietypowe zbiegi tytułów
  • Jak długo utrwalać dokumentację pracowniczą Jak długo utrwalać dokumentację pracowniczą
  • Przykłady uchwał do prawidłowej rejestracji Przykłady uchwał do prawidłowej rejestracji
  • spółdzielnia a wspólnota mieszkaniowa i Ewidencja spółdzielnia a wspólnota mieszkaniowa i Ewidencja
  • nadzór właścicielski kprm przedsiębiorstwo nadzór właścicielski kprm przedsiębiorstwo
Top